برنامه زمان‌بندی و شرایط ششمین استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۷:

۱. ثبت‌نام : از تاریخ یکشنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۷ تا پایان روز سه شنبه ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ (این زمان تمدید نخواهد شد)
۲. ویرایش اطلاعات : از تاریخ یکشنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۷ تا پایان روز سه شنبه ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۷
۳. دریافت کارت ورود به جلسه : از تاریخ دوشنبه ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۷
۴. برگزاری آزمون : روز جمعه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۷

شرایط عمومی داوطلبان شرکت در استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۷

  1. داشتن تابعیت ایران
  2. اعتقاد به دین مبین اسلام با یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ٢. التزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  3. انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان و داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند. عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر . نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
  4. عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مرجع قضایی و ذیصلاح.
  5. به استناد قانون ممنوعیت به کار گیری بازنشستگان، داوطلبان استخدام نیاید جزء نیروهای باز خرید خدمت دستگاه­های اجرایی باشند.
  6. به استناد ماده (۹۴) قانون مدیریت خدمات کشور که و ماده واحده قانون ممنوعیت تستی بیش از یک شغل و پست سازمانی کارکنانی که تصدی یکی از بسته های سازمانی در هر یک از دستگاههای اجرایی را به صورت رسمی با پیمانی دارا می باشند، پس از پذیرفته شدن در امتحان مشترکه فرگیری در زمان استخدام، نباید جزء مستخدمین رسمی با پیمانی سایر دستگاههای اجرا می باشند

تبصره: مسئولیت قبول یا عدم قبول استعفای پذیرفته شده نهایی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجراپی

تبصره ۱: جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جا مجازات بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان پک اسی عمارت و بالاتر، از شرط حداکثر سن معاف می باشند و سایر مشمولین سهمیه ۲۵ درسد و ۵ در سد در صورت ثبت نام در آزمون ضمن رعایت تبشره ۳ همین ماده، مکلف به رعایت حداکثر سن های اعلام شده در این دفترچه می باشند، در غیر این صورت از مساير فرايند استخدام حذف خواهند شد تبصره ۲: موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذیربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد – بدر و مادر و همسر و برادر و خوهر شهید به میزان ينج سال – داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و با استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اتو مجروحیت در جبهه ها داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت درآمده اند به مدت اسارت و حضور در جبهه میزان عدت خدمت ضرورت – داوطلبانی که به صورت غیورو می و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی، بانک ها و شرکتهای تحت پوشش آنها، شرکت های بیمه های دولتی، شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است. موسسات و شرکت های ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش این ها از تاریخ ۱۲/ ۱۱ / ۱۳۵۷  به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیر رسمی اند تذکر (۱) : ملاک عمل در محاسبه تاریخ فراغت از تحصیل و کارت پایان خدمت، روز برگزاری امتحان مشترک فراگیر میباشد. ملاک زمان فراغت از تحسيل. تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می باشد.

تذکر (۲): ملاک عمل برای محاسبه سن افراد اولین روز ثبت نام می باشد.