ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد. ثبت نام به صورت اینترنتی از روز یکشنبه ۳۰ در ماه ۱۳۹۷ تا پایان روز سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷ انجام خواهد شد. عناوین شغلی و موارد آزمون در جداول زیر آورده شده است.
برنامه زمان‌بندی امتحان : 
۱. ثبت‌نام : از تاریخ یکشنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۷ تا پایان روز سه شنبه ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۷(این زمان تمدید نخواهد شد)
۲. ویرایش اطلاعات : از تاریخ یکشنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۷ تا پایان روز سه شنبه ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۷
۳. دریافت کارت ورود به جلسه : از تاریخ دوشنبه ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۷
۴. برگزاری آزمون : روز جمعه ۱۷ اسفندماه۱۳۹۷
عناوین شغلی و موارد آزمون در جداول زیر آورده شده است.

استخدام1

استخدام2

EST3

EST4

EST5

EST6

EST7

EST8

EST9

دفترچه راهنمای ثبت نام ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

 دانلود دفترچه راهنمای آزمون  ششمین امتحان مشترک دستگاه های اجرایی کشور