فایلینه بزرگترین فروشگاه محصولات دانلودی ----- خرید مطمئن و ایمن با فایلینه- - کرونا را شکست می دهیم (فایلینه بستر آموزش آنلاین)
تهیه نقشه
     گروه فایلینه با همکاری دانش آموختگان ممتاز دانشگاه های پیشگام (دانشگاه تهران، صنعتی اصفهان، تربیت مدرس، دانشگاه شیراز و ...) در زمینه سنجش از دور و جی ای اس در کنار داوطلبان و دانشجویان خواهد بود. از آنجا که ...
پروژه دانشجویی
    شاید شما هم نیاز به یک پروژه تحقیقاتی در طی دوره درسی خود در مدرسه یا حتی بعد از آن ،  انجام بدهید. البته انجام پروژه های تحقیقاتی در دوره دانشگاهی خیلی مهمتر خواهد شد. در دوره تحصیلات تکمیلی ...
تجزیه و تحلیل پرسشنامه
       یکی از مشکلات عمده دانشجویان علیرغم گذراندن درس روش تحقیق حتی در مقاطع ارشد و دکترا این است؛ که واقعا نمی دانند با داده های خود باید چه کار کنند و چطور آن را تحلیل کنند و چگونه به ...
نقشه دم
        مدل رقومی ارتفاعی یا Digital Elevation Model (DEM)، در واقع یک رستری در GIS می باشند؛ که هر سلول  دارای مقدار (Value) Z یا ارتفاع می باشد. بنابراین داده های DEM، شامل ارتفاع در ناحیه بخصوص و در یک ...
شیپ فایل جمعیتی
     شیپ فایل(نقشه GIS) نتایج آخرین سرشماری نفوس و مطمئن ترین اطلاعات و به تفکیک استان آورده شده است. با توجه به اهمیت نمایش اطلاعات جمعیتی و توزیع پراکنش جمعیت در اکثر مطالعات تیم تخصصی اطلاعات مکانی فایلینه نقشه شیپ ...
اطلاعات روزانه سینوپتیک
       دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق هواشناسی و آب سنجی حوضه های آبریز نقش مهمی در کیفیت پروژه انجام شده دارد. بسته های جامع اطلاعات هواشناسی مربوط به داده‌های روزانه ایستگاه‌های سینوپتیک کشور در این نوشته به تفکیک استان ...
توسط
تومان