پرسشنامه

نمایش 1–16 از 32 نتیجه

 • فایل ورد (word) پرسشنامه استاندارد”سنجش الگوهای سخت انضباطی (PHSD) “

  8,000 تومان 4,000 تومان
 • فایل ورد (word) پرسشنامه استاندارد”تعهد سازمانی می یر و آلن “

  8,000 تومان 4,000 تومان
 • فایل ورد (word) پرسشنامه استاندارد”مقياس کنترل بيرونی و درونی راتر “

  8,000 تومان 4,000 تومان
 • فایل ورد (word) پرسشنامه استاندارد”سبک دلبستگی بزرگسال کولينز و ريد”

  8,000 تومان 4,000 تومان
 • فایل ورد (word) پرسشنامه استاندارد”مقياس دلزدگی زناشويی (CBM)”

  8,000 تومان 4,000 تومان
 • فایل ورد (word) پرسشنامه استاندارد”سنجش اعتماد اجتماعی”

  8,000 تومان 4,000 تومان
 • فایل ورد (word) پرسشنامه استاندارد”رفتار، احساس و فکر ناکارآمد (واکنش های ناکارآمد)”

  8,000 تومان 4,000 تومان
 • فایل ورد (word) پرسشنامه استاندارد” زمينه‌يابی سلامت وير و شربورن – ۳۶ SF-“

  8,000 تومان 4,000 تومان
 • فایل ورد (word) پرسشنامه استاندارد”بیش فعالی و اتیسم”

  8,000 تومان 4,000 تومان
 • فایل ورد (word) پرسشنامه استاندارد”تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R)”

  8,000 تومان 4,000 تومان
 • فایل ورد (word) پرسشنامه استاندارد” اميد ميلر (MHS)”

  8,000 تومان 4,000 تومان
 • فایل ورد (word) پرسشنامه استاندارد” نگرش های مربوط به عشق (LAS)”

  8,000 تومان 4,000 تومان
 • فایل ورد (word) پرسشنامه استاندارد” چند بعدي سنجش رضايت از زندگی در دانش آموزان هيوبنر (MSLSS)”

  8,000 تومان 4,000 تومان
 • فایل ورد (word) پرسشنامه استاندارد” رگه اضطراب اسپيلبرگر”

  8,000 تومان 4,000 تومان
 • فایل ورد (word) پرسشنامه استاندارد” توانمندسازی روانشناختی اسپريتزر و ميشرا”

  8,000 تومان 4,000 تومان
 • فایل ورد (word) پرسشنامه استاندارد” خلاقيت شناختی عابدی”

  8,000 تومان 4,000 تومان